Co wpływa na nośność rusztowania?

Rusztowanie jest powszechnie wykorzystywane podczas prac budowlanych prowadzonych na wysokościach. Nośność to jeden z kluczowych parametrów, jakie trzeba wziąć pod uwagę podczas doboru tego rodzaju konstrukcji. Przykładowo, większość rusztowań ramowych jest przystosowana do obciążeń podestu na poziomie 200 kg/m2. Jest to wystarczające do realizacji większości elewacyjnych. Jeśli jednak realizowane są inne działania, które — przykładowo — wymagają składowania ciężkich materiałów, wymagana jest zdecydowanie większa nośność.

Najważniejsze czynniki wpływające na nośność rusztowania

Jest wiele czynników, które wpływają na prawidłową pracę rusztowań. Ukształtowanie głównej konstrukcji, układ stężeń i kotew, posadowienie i nośność podłoża, rozstaw ram, a także odpowiedni montaż rusztowania itd. - wszystkie te kwestie mogą determinować nośność konstrukcji. Rusztowanie musi bez problemu przenosić obciążenia, aby zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jest to tym ważniejsze, im wyższa jest konstrukcja rusztowania lub im mniej równo rozkłada się obciążenie. W takich sytuacjach rozstaw ram powinien być odpowiednio zmniejszony.

rusztowanie

Zarówno podczas budowy, jak i przy wynajmie rusztowania, bardzo ważne jest więc określenie obciążeń eksploatacyjnych, na jakie będzie narażona dana konstrukcja. W ten sposób będzie można trafnie oszacować, jaka powinna być jego optymalna nośność. Większość rodzajów rusztowań, w tym np. ramowe, wyróżniają się stosunkowo prostą geometrią, dlatego też zapewniają wysoką nośność w sytuacjach, gdy obciążenia przekazywane są osiowo. W sytuacji, gdy konstrukcja posiada elementy zginające, trzeba liczyć się z obniżeniem nośności. Niekiedy może też istnieć konieczność montażu stężeń i zablokowania całości poprzez kotwienie do ścian obiektu. Istotne jest też zabezpieczenie rusztowania przed podniesieniem, co może zmniejszać zdolność całości do przenoszenia obciążeń.

Na nośność rusztowania wpływa również posadowienie. Montaż konstrukcji powinien odbywać się na twardym podłożu. Jeśli jednak konstrukcja ma być ustawiona na gruncie, powinien być on wcześniej odpowiednio zagęszczony i wyrównany.