Oferta

Zsypy budowlane

Zależy nam na dostarczeniu Ci niezbędnego wyposażenia na placu budowy. Dlatego oferujemy zsypy budowlane. Znajdują one zastosowanie podczas prac na wysokościach wykonywanych na rusztowaniach. Usprawniają pozbycie się z górnych kondygnacji budynku materiałów sypkich oraz pozostałości po robotach rozbiórkowych, renowacyjnych czy wykończeniowych. Należą do nich:

  • gruz,
  • piasek,
  • szkło,
  • śmieci.

W sezonie zimowym zsypy usprawniają również pozbycie się śniegu zalegającego w wyższych partiach budynków. Oferujemy modele umożliwiające łączenie pojedynczych elementów zsypowych w celu uzyskania optymalnej długości, umożliwiającej bezpieczny transport pionowy z wierzchołka obiektu na sam dół.

 

Dlaczego warto wynająć zsyp budowalny?

Sposób składowania na placu budowy materiałów jak np. gruz jest ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z normami BHP przechowywanie oraz transport materiałów sypkich nie może zagrażać pracowniom ani osobom znajdującym się w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. Wynajęcie zsypu budowlanego pomaga zatem spełnić te wytyczne. Zsypy budowlane umożliwiają bowiem umieszczenie materiałów sypkich dokładnie w przeznaczonym do tego miejscu np. kontenerze. Dzięki temu minimalizują zapylenie powietrza. Bezpośrednio wpływa to na bezpieczeństwo, a także pomaga utrzymać czystość na placu budowy.

Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo na budowie, zmniejszając zapylenie powietrza, zamów nasze zsypy!