Czy każde rusztowanie wymaga odbioru technicznego?

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje powszechnie wykorzystywane na placach budów i podczas remontów. Praca z ich wykorzystaniem odbywa się na wysokości i ze względu na ryzyko upadku zaliczana jest do niebezpiecznych. Głównym sposobem na upewnienie się, czy rusztowanie jest bezpieczne dla pracowników, jest przeprowadzenie jego odbioru technicznego. Czy jest on jednak konieczny w przypadku każdej tego typu konstrukcji?

Przepisy dotyczące odbioru technicznego rusztowania

Kluczowym aktem prawnym regulującym zasady stosowania rusztowań jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Paragraf 110 poświęcony jest odbiorowi technicznemu rusztowań. Podaje on, że rusztowanie może być użytkowane po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Jest on potwierdzany wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego, który powinien określać m.in. użytkownika i przeznaczenie rusztowania, jego wykonawcę, dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji oraz datę dopuszczenia do użytkowania.

rusztowania na budynku

Na czym polega odbiór techniczny rusztowania?

Odbiór techniczny rusztowania polega na upewnieniu się, czy praca z jego wykorzystaniem nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników. W tym celu kierownik budowy lub inna uprawniona osoba dokonuje szczegółowego przeglądu rusztowania: weryfikuje stan podłoża, sprawdza skuteczność mocowania poszczególnych elementów oraz wymiary konstrukcji. Ocenia też odległość rusztowania od linii energetycznych oraz działanie urządzeń piorunochronnych i zabezpieczeń. Jeśli wszystko jest w porządku, osoba przeprowadzająca odbiór dokonuje wpisu w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego, a rusztowanie może być użytkowane przez pracowników.

Szukasz bezpiecznego rusztowania w Tychach? Skorzystaj z naszych usług. Oferujemy rusztowania, których elementy wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu stworzone z nich konstrukcje zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.