Jak montować rusztowania w pobliżu linii energetycznej?

Praca na wysokościach wiąże się z dużym ryzykiem. Aby je zminimalizować, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie zasad BHP m.in. podczas korzystania z rusztowań. Bezpieczeństwo użytkowania takich konstrukcji zależy też od spełnienia określonych wymogów podczas montażu i późniejszego demontażu instalacji. Jednym z nich jest np. odpowiednie przygotowanie terenu pod rozstaw rusztowania. Nie mniej ważne jest też przestrzeganie przepisów przy montażu konstrukcji w pobliżu linii energetycznych. Do jakich zasad należy się wówczas stosować?

Zasady bezpiecznego montażu rusztowań w pobliżu linii energetycznych

Przy montażu rusztowań pod liniami wysokiego napięcia należy zachować szczególną ostrożność. Ryzyko porażenia prądem w tym przypadku wynika nie tylko z bezpośredniego kontaktu z nimi, ale i ze zdarzeń losowych. Przykładem może być silny wiatr. Podmuchy, które poruszają przewodami elektrycznymi, mogą doprowadzić do przypadkowej styczności pracowników z liniami. Taki kontakt może nieść tragiczne skutki, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. O jakich mowa?

linia energetyczna

 

Podstawowa zasada, na jaką wskazują polskie przepisy, dotyczy wyznaczania tzw. strefy niebezpiecznej. Określa ona minimalną odległość od skrajnych, również kołyszących się przewodów elektrycznych od rusztowania i od najdalej wysuniętego końca jego przenoszonych elementów podczas montażu i demontażu. Taka minimalna odległość nie może być mniejsza niż:

  • 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
  • 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, ale nieprzekraczającym 15 kV,
  • 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, ale nieprzekraczającym 30 kV,
  • 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, ale nieprzekraczającym 110 kV,
  • 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Poza tym odległość przewodu nieuziemionego o napięciu 1 kV od każdej dostępnej części rusztowania powinna wynosić w pionie i w poziomie przynajmniej po 2 m.

Przestrzeganie powyższych zasad to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu rusztowań.