Jak prawidłowo korzystać z rusztowań przejezdnych?

Rusztowania przejezdne są bardzo popularne na placach budowy. Wyposażone są w koła, które pozwalają na ich łatwe przemieszczanie. Jak korzystać z rusztowań przejezdnych, aby praca za ich pomocą przebiegała w bezpieczny i efektywny sposób?

Montaż rusztowania przejezdnego

Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy z wykorzystaniem rusztowania przejezdnego, należy zadbać o jego odpowiedni montaż. Powinien być on wykonany zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi przepisami. Montaż rusztowania może być przeprowadzony wyłącznie przez uprawnionego montera rusztowań.

Zgodnie z normą PN-EN 1004:2005 wysokość rusztowań przejezdnych nie powinna przekraczać:

  • 12 m – w pomieszczeniach zamkniętych (osłoniętych od działania wiatru),
  • 8 m – na zewnątrz pomieszczeń.

przejezdne rusztowania

Należy zapewnić stateczność rusztowania za pomocą jego podstawy (belki jezdnej lub teleskopowej) bądź innego rozparcia (podpory stabilizującej, balastu czy kotwienia).

Użytkowanie rusztowania przejezdnego

Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania przejezdnego należy dokonać jego odbioru technicznego. Z reguły odpowiada za niego kierownik budowy. Odbioru technicznego dokonuje się jednokrotnie i nie trzeba go powtarzać po każdym przemieszczeniu rusztowania, chyba że dochodzi do jego częściowego demontażu i ponownego montażu.

Wejście na rusztowanie przejezdne odbywa się wewnątrz konstrukcji, najczęściej za pomocą tzw. drabino-ram, rzadziej z wykorzystaniem schodni drabinowych czy drabin ukośnych. Wykonując pracę na rusztowaniu, nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego pomostu. Materiały należy składować na pomostach w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie.

Interesuje Cię wynajem rusztowań przejezdnych w Rybniku lub okolicach? Zapoznaj się z naszą ofertą. Zapewniamy szeroki wybór rusztowań przejezdnych z aluminium, które umożliwiają wykonywanie prac na wysokości nawet ponad 12 m. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać rusztowanie odpowiednie do Twoich potrzeb.