Jakie są zagrożenia pracy na rusztowaniach?

W każdym miejscu pracy należy przestrzegać zasad BHP. Szczególnej ostrożności wymaga jednak praca na rusztowaniach. Zagrożenia wynikające z niej wiążą się z ryzykiem wykonywania obowiązków na wysokości na niewielkiej powierzchni użytkowej. O bezpieczeństwo dbać muszą zarówno osoby pracujące na platformach, jak i również te znajdujące się w pobliżu konstrukcji. Dlaczego pracę na rusztowaniach uznaje się za niebezpieczną? Poniżej przedstawiamy listę zagrożeń oraz wyjaśniamy ich przyczyny.

Z czego wynikają zagrożenia przy pracy na rusztowaniach?

Wypadki przy pracy na rusztowaniach mogą mieć kilka przyczyn. Za ryzykowne uznaje się przede wszystkim same warunki pracy na wysokości. Nieszczęśliwe zdarzenia mogą być również wynikiem nieprawidłowego montażu lub niewłaściwej eksploatacji rusztowań. Na niebezpieczeństwo pracowników może narazić niska jakość elementów lub złożenie konstrukcji z uszkodzonych części. Z tego powodu ważne jest to, by korzystać z rusztowań z certyfikatami bezpieczeństwa, takimi, jakie posiadają m.in. rusztowania oferowane przez firmę PROTECH.

zabezpieczenie

Ryzyko zagrożenia wynika też z błędów ludzkich. Problemem może być brak wiedzy np. w zakresie przygotowania podłoża pod rozstawienie rusztowania. Niekiedy wypadki są także konsekwencją nieprzestrzegania zasad BHP, w tym eksploatacji rusztowań w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych lub niezastosowania środków ochrony osobistej. Ponadto bywają efektem zdarzeń losowych bądź zwyczajnej nieuwagi pracowników.

Do jakich nieszczęśliwych zdarzeń może dojść podczas pracy na rusztowaniach?

Największe zagrożenie wynikające z pracy na rusztowaniach dotyczy upadków z wysokości. Do takich nieszczęśliwych zdarzeń może dochodzić z różnych powodów. Mogą być one wynikiem braku ostrożności, ale również efektem zaniedbań. Do innych niebezpiecznych zdarzeń zalicza się potknięcia oraz poślizgnięcia. Duże ryzyko wiąże się też z upadkiem różnego rodzaju przedmiotów z wysokości, które mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu osób pracujących na niższych częściach rusztowania lub w jego pobliżu. Mowa w tym przypadku zarówno o spadających materiałach budowlanych i narzędziach, jak i również elementach konstrukcyjnych.