Jakie trzeba mieć uprawnienia do montażu rusztowań?

Praca na rusztowaniach wymaga szczególnych środków ostrożności. Wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na wysokości ma wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest stabilność rusztowań, za którą odpowiada m.in. ich stan techniczny oraz właściwy montaż. Kwestie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań regulują przepisy. Zgodnie z nimi nie każdy może podjąć się rozłożenia lub złożenia tego rodzaju konstrukcji. Do tego potrzebne są stosowne uprawnienia. O jakich mowa?

Kto jest uprawniony do montażu rusztowań?

Montażem rusztowań mogą się zajmować wyłącznie osoby, które mają uprawnienia tzw. monterów rusztowań wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Do ich obowiązków należy wówczas przygotowanie terenu pod rozstaw rusztowania, sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji, ich stabilne połączenie oraz końcowa ocena bezpieczeństwa użytkowania zmontowanego rusztowania. Zgodnie z przepisami to na nich spoczywa odpowiedzialność za to, czy montaż konstrukcji będzie zgodny z instrukcją i bezpieczny w eksploatacji. Co ciekawe jednak takich uprawnień nie muszą mieć ci, którzy później z tych konstrukcji korzystają.

montaż rusztowań

Jak uzyskać uprawnienia montera rusztowań?

Aby zgodnie z prawem móc montować i demontować rusztowania, należy odbyć stosowny kurs i zdać egzamin końcowy przed specjalnie powołaną do tego komisją. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, mające przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz dysponujące orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza uzyskanie uprawnień montażysty, czego potwierdzeniem jest otrzymanie książeczki montera rusztowań.